Eigenda- og ræktendafélag landnámshænsna

Velkomin  Fréttir

28.10.2015

Aðalfundarboð!

 

 

Eigenda- og ræktendafélag landnámshænsna 

boðar til aðalfundar fyrir árið 2015 þann 7. nóvember. 

Fundurinn verður haldinn í kaffistofu Bændasamtakanna 

Bændahöllinni við Hagatorg kl. 14.00 (3 hæð)

 

 

Dagskrá:

Ávarp formanns.

Skýrsla stjórnar.

Venjuleg aðalfundarstörf.

Kosning gjaldkera

Kosning varamanns í stjórn.

Önnur mál.

 

Mætum sem flest og tökum þátt í umræðum um félagið okkar og það sem betur má fara.

Rödd þín skiptir máli.

 

Með bestu kveðjum

f.h. stjórnar.

Hugi Ármannsson formaður.

 

 

11.08.2015

Blaðið Landnámshænan

Nýja blaðið Landnámshænan fór í póst til ykkar í gær kæru félagar. Heldur seinna á ferðinni en venjulega vegna óviðráðanlegra orsaka.

Lítið hefur verið um hænsnasýningar þetta sumarið en eina sýningin sem við vitum af var á Eyrarbakka síðasta laugardag. Mikið var af fallegum fuglum en heldur færra af fólki en áður að skoða. Nú þegar bæjarhátíðir eru í öllum sveitarfélögum, jafnvel 2 til 3 yfir sumarið er óhjákvæmilegt að erfitt sé fyrir fólkið að velja hvern á að heimsækja. Sjálfri finnst mér leitt hversu lítill áhugi er hjá félagsmönnum að setja upp sýningar og löngu kominn tími til að endurvekja hann. Verum stolt af fallegu fuglunum okkar og setjum upp margar sýningar! Það er bara gaman!

Hér er verið að gefa saman fallegasta hanann og fallegustu hænuna í borgaralegt hænsnaband á Eyrarbakka! 

08.03.2015

Skoðun ræktunarbúa

Þann 20. september var farið í ferð um suðurlandið. Þetta var góður dagur og veðrið var dásamlegt. Við  hittum fullt af glæsilegum landnámshænum og hönum og svo fylgdi með skemmtilegt rabb við eigendurna, um hænsnin auðvitað. Af níu skoðuðum ræktunarbúum fengu sjö vottun, það er virkilega góð útkoma og svo kemur listinn upp á heimasíðunni fljótlega.

 Hugi Ármannsson formaður afhendir Kolbrúnu Júlíusdóttur vottunarskjalið.

08.03.2015

Umburðarbréf til ræktenda

 

Umburðarbréf til ræktenda landnámshænsna

Á aðalfundi Eigenda- og ræktendafélags landnámshænsna (ERL) 2011 var samþykkt samhljóða að skipa fimm manna nefnd til að semja tillögu að lýsingu á landnámshænunni. Nefndin starfaði sumarið 2012, hafði að leiðarljósi einkenni þeirra hænsna sem dr. Stefán Aðalsteinsson byggði upp í húsakynnum Rannsóknastofnunar landbúnaðarins á Keldnaholti í Reykjavík fyrir nær 40 árum, og auk þess var rætt við fjölmarga sem þekkja til þessa stofns. Þá var aflað ýmissa upplýsinga erlendis frá, m.a. frá Norræna genbankanum, varðandi ákveðin einkenni í skyldum og óskyldum hænsnakynjum. Niðurstöður nefndarinnar voru kynntar félögum ERL og eftir umræður og minni háttar breytingar á þeim niðurstöðum var lýsingin samþykkt samhljóða á aðalfundi 2012 og kynnt rækilega, svo sem á vef- og fésbókarsíðum, í tölvupósti til ræktenda eftir föngum, og í fjölmiðlum.

Strax eftir að framangreindar reglur höfðu verið samþykktar og kynntar var farið að ræða um nauðsyn þess að tryggja sem best að ræktendur færu eftir reglunum. Nokkuð hafði borið á því að verið væri að selja, eða dreifa með öðrum hætti, fuglum sem ekki falla að viðurkenndri lýsingu landnámshænsna, m.a. með fiðraða leggi, ríkjandi eiginleika sem sennilega hefur borist inn í stofninn á seinni árum, trúlega úr belgískum eða frönskum kynjum, eða öðrum hænsnakynjum sem hafa "mengast" með þessum eiginleika. Eitt er víst að þessi eiginleiki þekkist ekki í upprunalega Keldnaholtsstofninum. Það sýna m.a. bæði myndir og umsagnir fólks sem hirti eða umgekkst þau hænsni, bæði þá og síðar.

Í rökréttu framhaldi af fyrri aðgerðum var lögð fram tillaga á aðalfundi 2013 um að ERL komi upp skrá yfir viðurkennda ræktendur landnámshænsna, samkvæmt gildandi reglum um útlits- og atferliseinkenni. Fundur þessi var óvenju fjölmennur, enda verið að halda upp á 10 ára afmæli félagsins, og kom fram í líflegum umræðum nær einróma álit á því að brýnt væri að koma betri reglu á ræktunarmálin. Var tillagan samþykkt óbreytt með öllum greiddum atkvæðum og er nú komið að því að vinna eftir henni og því er þetta umburðarbréf sent öllum félagsmönnum ERL.

Stjórn ERL er að hefja uppsetningu ræktendaskrár, einkum í tvennum tilgangi:

1)       Að koma reglu og festu á ræktunarstarfið, m.a. með því að varðveita sem best hina miklu erfðafjölbreytni sem einkennir kynið, svo sem í litum.

2)       Að tryggja kaupendum hreinræktaðra landnámshænsna fugla sem falla að lýsingu þeirra og sem þeir geta treyst á að uppfylli viðurkenndar kröfur ERL til hænsnanna, bæði í útliti og atferli.

Fyrsta skrefið er að skrá ræktunarhópa á einstökum búum og mynda þannig síðar  grundvöll undir skráningar einstakra, merktra, ræktunarhænsna á hverju búi til að renna styrkari stoðum undir varðveislu þess erfðaefnis sem í stofninum býr og koma í veg fyrir of mikla skyldleikarækt.

Hér með sendir ERL eyðublað sem einstökum ræktendum í félaginu er boðið að senda inn sem umsókn um skráningu í samræmi við gildandi reglur um viðurkennd útlits- og atferliseinkenni sem einnig fylgja með. Óskað er eftir að umsóknum verði skilað til stjórnar ERL sem fyrst. Svör við umsóknum munu berast svo fljótt sem auðið er að undangenginni úttekt á ræktun og aðbúnaði hænsnanna sem stjórnin eða fulltrúar hennar annast. Skrá þessi verður birt með vorinu á vefsíðu ERL, á fésbókarsíðunni  Landnámshænan (ræktendur), í ritinu Landnámshænan, Bændablaðinu og víðar eftir atvikum, og uppfærð með reglubundnum hætti þannig að nýir ræktendur geti bæst í hópinn jafnóðum og þeir hljóta viðurkenningu. Víki skráður ræktandi frá gildandi, viðurkenndri lýsingu á einkennum íslensku landnámshænunnar áskilur stjórn ERL sér rétt til að taka hann af skránni.

Það er allra hagur að sem best sé staðið að ræktun, dreifingu og aðbúnaði landnámshænsna og er það von stjórnar ERL að markviss skráning viðurkenndra ræktenda stuðli að því.

Með bestu kveðjum,

__________________________

Hugi Ármannsson

f.h. Eigenda- og ræktendafélags

landnámshænsna (ERL)

 

Knúið áfram af einfalt.is